Publikationer

Artiklar med refereegranskning (peer review)

More politicians, more corruption: evidence from Swedish municipalities (med Andreas Bergh och Günther Fink), Public Choice, (online 2017). Länk

”Att bolagisera kommunal verksamhet. Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?” (med Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson och Anna Thomasson). Statsvetenskaplig tidskrift, 117(4): 555-585, 2016. Länk

”Distrust in Utopia? Public Perceptions of Corruption and Political Support in Iceland Before and after the Financial Crisis in 2008” (med Gissur Ó. Erlingsson och Jonas Linde), Government and Opposition, 51(4): 553-579, 2016. Länk. 

”Not so fair after all? Perceptions of procedural fairness and satisfaction with democracy in the Nordic welfare states” (med Gissur Ó. Erlingsson och Jonas Linde), International Journal of Public Administration, 37(2): 106-119, 2014. Länk

”The Single-Issue Party Thesis and the Sweden Democrats” (med Gissur Ó. Erlingsson och Kåre Vernby), Acta Politica, 49(2): 196-216, 2014.  Länk

”Does Election Day Weather Affect Voter Turnout?  Evidence from Swedish Elections” (med Mikael Persson och Anders Sundell), Electoral Studies, 33: 335-342, 2014. Länk

”Voter turnout and political equality: Testing the law of dispersion in a Swedish natural experiment” (med Mikael Persson och Maria Solevid), Politics, 33(3): 172-18, 2013. Länk

”Anti-immigrant parties, local presence and electoral success” (med Gissur Ó. Erlingsson och Karl Loxbo), i Local Government Studies, 38(6): 817-830, 2012. Länk

”Den motvilligt engagerade altruisten: Om partimedlemskap och partiaktivism” (med Gissur Ó. Erlingsson och Mikael Persson), i Statsvetenskaplig tidskrift, 114(2): 185-205, 2012. Länk.

”Why do councillors quit prematurely? On the democratic consequences of councillors leaving their seats before the end of their term” (med Gissur Ó. Erlingsson), i Lex Localis, 9(4): 297-310, 2011. Länk

Böcker, bokkapitel & rapporter

Fullmäktigeledamoten och mandatperioden (med Gissur Ó. Erlingsson) Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, 2017. Länk

A Clean House? Studies of corruption in Sweden (med Andreas Bergh, Gissur Ó. Erlingsson och Mats Sjölin), Lund: Nordic Academic Press, 2016. Länk 

”Tål den svenska modellen att jämföras?: Om utlandssvenskars attityder till välfärdsstaten” (med Andreas Bergh och Henrik Jordahl) i Maria Solevid (red.) Svenska utlandsröster. Göteborg: SOM-institutet, sid 211-232. 2016. Länk

”Voter Turnout” i Jon Pierre (red.) Oxford Handbook of Swedish Politics. Oxford: Oxford University Press, sid 229-245. 2015. Länk

Vilka valde att välja? Deltagandet i valen 2014. Stockholm: Statistiska centralbyrån, 2015. Länk

Att ta plats i politiken – om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken (med Gissur Ó. Erlingsson och Mattias Fogelgren) Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, 2015. Länk

Hur styrs och granskas kommunala bolag? (med Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson och Anna Thomasson). Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier, 2014. Länk

”Nationella reformer och lokala initiativ” (med Henrik Jordahl) i Henrik Jordahl (red.) Välfärdstjänster i privat regi. Stockholm: SNS, 2013. Länk

Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska (med Andreas Bergh, Gissur Ó. Erlingsson och Mats Sjölin), rapport 2013:2, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Finansdepartementet, 2013. Länk

Svenskt valdeltagande under hundra år, rapport i serien Demokratistatistik,  Stockholm: SCB, 2012. Länk

“Omvalet – en prövning för den politiska jämlikheten” (med Maria Solevid och Mikael Persson), kapitel i Linda Berg & Henrik Oscarsson (red.), Omstritt omval, Göteborg: Göteborgs universitet, 2012. Länk 

Valdeltagande vid omvalen 2011, rapport i serien Demokratistatistik,  Stockholm: SCB, 2012. Länk

Regional och lokal tillväxtpolitik. Vad kan och bör offentliga aktörer göra? (med Gissur Ó. Erlingsson och Jerker Moodysson), Working paper/PM 2011:28, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2011. Länk

Politikens villkor. Om engagemang och avhopp i kommunpolitiken (med Gissur Ó. Erlingsson), rapport 2010:4, Linköping: Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2010. Länk

Valdeltagande på valdistriktsnivå, rapport, Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, 2009. Länk

Valdeltagande bland förstagångsväljare, rapport, Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, 2009. Länk

Förtida röstning i Sverige (med Stefan Dahlberg och Henrik Oscarsson), Göteborg: Göteborgs universitet, 2008. Länk

”Demokrati”, kapitel i Karin E. Lundström m.fl., Integration – en beskrivning av läget i Sverige. Stockholm: SCB, 2008. Länk

Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007. En rapport om politikerantal och representativitet (med Jessica Persson), rapport i serien Demokratistatistik, Stockholm: Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Statistiska centralbyrån, Sveriges Kommuner och Landsting, 2008. Länk

”Invandrade och valdeltagande”, kapitel i Hanna Bäck & Mikael Gilljam (red.), Valets mekanismer, Malmö: Liber, 2006.

”Väljare och valda – några avtryck i valstatistiken” (med Mikaela Järnbert och Staffan Sollander), kapitel i Hundre års ensomhet? Norge og Sverige 1905 – 2005. Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2005. Länk

Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda, Stockholm: SCB, 2004. Länk

Det nya seklets förtroendevalda: Om politikerantal och representativitet i kommuner och landsting 2003, (med Hanna Bäck), analysrapport, Stockholm: Justitiedepartementet, Kommunförbundet och Landstingsförbundet, 2004. Länk

Ja och nej till euron (med Staffan Sollander), rapport i serien Demokratistatistik,  Stockholm: SCB, 2004. Länk

”Det svenska valdeltagandet” (med Mikaela Järnbert), kapitel i Vogel (red.), Välfärd och ofärd på 90-talet, Stockholm: SCB, 2003. Länk

Det digitala torget, rapport inom forskningsprojektet Demokratins mekanismer. Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2002. Länk

Debattartiklar (i urval)

”Vässa styrningen av kommunala bolag” (med Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson och Anna Thomasson). Dagens Samhälle, 27 november 2014. Länk

”Granskaren måste komma utifrån” (med Andreas Bergh, Gissur Ó. Erlingsson och Mats Sjölin), Balans, 3 juni 2013. Länk

”Svenskar misstror offentliga tjänstemäns ärlighet” (med Andreas Bergh, Gissur Ó. Erlingsson och Mats Sjölin), DN Debatt, 9 april 2013. Länk

Working papers, övriga artiklar och motsvarande

The Moldable Young: How Institutions Impact Social Trust (med Andreas Bergh), Working Paper nr 1132, Institutet för Näringslivsforskning, 2016. Länk

Crash in economy, crash in confidence. Perceptions of corruption and political support in Iceland before and after the financial crisis, (med Jonas Linde och Gissur Ó. Erlingsson), working paper 2013:16, Quality of Government Institute, Göteborgs universitet, 2013. Länk

Privata aktörer inom arbetsförmedling och rehabilitering, SNS Analys, nummer 11, Stockholm: SNS, 2013. Länk

”Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor” (med Gissur Ó. Erlingsson), artikel i Ekonomisk Debatt, 2013:3. Länk

”Kvinnorna förbi i valdeltagande”, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2013:1. Länk

Perceptions of procedural fairness and satisfaction with democracy in the Nordic welfare states (med Jonas Linde och Gissur Ó. Erlingsson), working paper 2012:19, Quality of Government Institute, Göteborgs universitet, 2012. Länk

Public Sector Size and Corruption: Evidence from 290 Swedish Municipalities (med Andreas Bergh och Günther Fink), Working Paper nr 938, Institutet för Näringslivsforskning, 2012. Länk

“Fler äldre män bland valda än bland väljare”, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2012:1. Länk

“Januaribarn är mer framgångsrika” (med Lotta Persson), artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2011:3. Länk

“Partiernas sympatisörer” (med Mikaela Järnbert), artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2010:2. Länk

“Förtida avhopp” (med Gissur Ó. Erlingsson), artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2010:2. Länk

“Få röstar i val till Europaparlamentet” (med Jessica Persson), artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2009:2. Länk

Supply Equals Success? The Sweden Democrats’ Breakthrough in the 2006 Local Elections (med Gissur Ó. Erlingsson och Karl Loxbo), Ratio, working paper no 132, 2009. Länk

“80-talistkvinnor långt till vänster”, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2009:1.Länk

“Värdet av en röst”, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2008:3. Länk

“Tydliga könsmönster i politiken” (med Jessica Persson), artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2008:2. Länk

“Större tillgänglighet gav fler förtidsröster” (med Stefan Dahlberg och Henrik Oscarsson), artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2007:4. Länk

“Avhopp i politiken vanligare bland kvinnor”, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2007:3. Länk

“Allt färre 30- och 40-åringar i politiken”, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2006:2. Länk

“Som Ljungby röstar, röstar inte Sverige”, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2006:1. Länk

“Den glömda generationen – den röda generationen” (med Staffan Sollander), artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2005:4. Länk

“Svenskt valdeltagande bland de lägsta i EU”, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2005:2. Länk