I media

Nedan finns länkar till några längre inslag där jag medverkat. Den som googlar kan hitta mer och säkert en del riktigt konstiga uttalanden. Men det är i så fall journalisternas fel, naturligtvis.

I SVT Forum, SCB:s demokratidag 2013, om folkvaldas ålder, den 1 oktober 2013, länk.

I SVT Forum, seminarium med anledning av publicering av ESO-rapporten Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska, den 9 april 2013, länk.

I SVT Forum, seminarium i Sveriges riksdag, om valdeltagande, den 6 december 2012, [ej längre på SVTPlay]

I SVT Forum, SCB:s demokratidag 2012, om valdeltagande, den 27 september 2012, länk.

I SVT Forum, SCB:s demokratidag 2011, om 2011 års omval, den 4 oktober 2011, [ej längre på SVTPlay]

I SVT Forum, SCB:s demokratidag 2010, om valresultat på valdistriktsnivå, den 28 september 2010, [ej längre på SVTPlay]

I SR om politikers avhopp, den 3 september 2010, länk.

I SVT:s morgonsoffa inför 2010 års val, om utlandssvenskar, den 5 augusti 2010, [ej längre på SVTPlay]

I SVT:s morgonsoffa inför 2010 års val, bl.a. om partitester, den 19 juli 2010, [ej längre på SVTPlay]

I SVT Forum, SCB i Almedalen, med Mikaela Järnbert och Sören Holmberg, om opionionsläget inför valet 2010, den 8 juli, [ej längre på SVTPlay]

I SR International, om opinionsläget i maj 2010 (in English), länk.