Allmänt

Jag är disputerade statsvetenskap vid Linköpings universitet 2018. Min avhandling Growing into Voting: Election Turnout among Young People and Habit Formation kan hittas i elektroniskt format här (och jag kan ha några tryckta exemplar kvar, så hör av dig om du är intresserad).

Sedan mars 2021 är jag biträdande lektor vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet.  Jag är även affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Det jag framför i den här bloggen är dock mina egna åsikter och tankar.

Tidigare har jag arbetat vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik, men även i olika omfattning för bland andra Uppsala universitet, Linköpings universitet och Linnéuniversitetet. Ytterligare information kring vad jag har arbetat med förr och vad jag har skrivit om hittar du i menyn ovan.

Ibland spelar jag lite musik, bland annat i bandet Industrial Skyline. Om du vill nå mig kan du göra det via richard.ohrvall@gmail.com eller telefon 0708-84 58 75 (det är dock lättare att nå mig via e-post).