Allmänt

Jag är anställd vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik, men jag är från och med 1 januari 2016 tjänstledig från den tjänsten. Jag doktorerar även i statskunskap vid Linköpings universitet (halvtid). Dessutom forskar jag vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) på halvtid. Det jag framför i den här bloggen är dock mina egna åsikter och tankar.

Tidigare har jag också i olika omfattning arbetat för bland andra Uppsala universitet, Linköpings universitet och Linnéuniversitetet. Ytterligare information kring vad jag har arbetat med förr och vad jag har skrivit om hittar du i menyn ovan.

Ibland spelar jag lite musik, bland annat i bandet Industrial Skyline. Om du vill nå mig kan du göra det via richard.ohrvall@gmail.com eller telefon 0708-84 58 75 (det är dock lättare att nå mig via e-post).