Om mig

Jag disputerade i statsvetenskap vid Linköpings universitet hösten 2018. Från och med mars 2019 och två år framåt kommer jag att inneha en postdok-tjänst vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Under den tiden är jag tjänstledig från min anställning  vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik.  Jag är även affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) på halvtid. Det jag framför i den här bloggen är dock mina egna åsikter och tankar.

Tidigare har jag också i olika omfattning arbetat för bland andra Uppsala universitet, Linköpings universitet och Linnéuniversitetet. Ytterligare information kring vad jag har arbetat med förr och vad jag har skrivit om hittar du i menyn ovan.

Ibland spelar jag lite musik, bland annat i bandet Industrial Skyline. Om du vill nå mig kan du göra det via richard.ohrvall@gmail.com eller telefon 0708-84 58 75 (det är dock lättare att nå mig via e-post).