Svenska data

Nedan finns länkar till svensk statistik på olika håll. Många av databaserna lämnar en hel del att önska vad gäller användarvänlighet, design och annat, men om man tar sig tid brukar man lyckas få ut något användbart till slut.

SCB Statistiska centralbyråns webbsida. Massor med statistik, dokumentation, rapporter, artiklar, länkar, med mera.

SCB:s Demokratistatistik SCB:s statistik som faller in under området demokrati.

SCB:s Statistikdatabasen SCB:s databaser med statistik.

BRÅ:s statistik Brottsförebyggande rådets statistik. Databaser, verktyg för att skapa tabeller och diagram, hjälp att tolka statistiken, etc. Tyvärr är utformningen riktigt dålig, men om man kämpar en del går det att få fram intressanta data.

Folkhälsodata Lite blandad statistik som har ställts samman av Folkhälsomyndigheten och presenteras i databaser.

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) Rådet för främjande av kommunala analyser har en databas med ett stort antal nyckeltal för svenska kommuner och landsting..

Mashup.se En svensk webbsida om mashups och API:er. Drivs av Anders Krohn.

Opendata Ted Valentins webbsida som samlar information om svenska API:er och öppna datakällor.

Opengov Webbsida som samlar information om fri data från offentlig sektor. Här finns även länkar till applikationer som använder sådan fritt tillgänglig data.

Skolverkets statistik Tre databaser med skolstatistik och en hel del annat.

Socialstyrelsens statistik Statistik över hjärtinfarkter, självmord, cancer och annat spännande.

Svensk nationell datatjänst (SND) Nationell resurs för samordning av existerande och nya forskningsdatabaser inom samhällsvetenskap, humaniora och medicin