Statistikprogram

Det finns en rad statistikprogram på marknaden. Själv använder jag framför allt Stata och SAS, men ibland händer det att jag använder SPSS också. Programvaran R är ett gratisalternativ som är mycket kraftfullt men som kanske har en lite högre inlärningströskel (även om det finns olika uppfattningar kring det). Nedan finns en del länkar som är värdefulla om man vill lära sig använda något av dessa program.

Stata

Stata Statistikprogrammets officiella webbsida. Där finns information om programmet, konferenser, nätkurser, Stata Journal, böcker om Stata och mycket annat.

StataNordic Webbsida för Metrika, som är svensk återförsäljare för Stata. De anordnar även kurser.

Stata Blog Företagets officiella blogg.

Statalist Information om hur du går med i mejlinglistan för Stata och länkar till arkiv för tidigare inlägg. Listan är jättebra – du får nästan alltid hjälp med de problem du kan tänkas ha. Anställda på Stata läser också listan och kan besvara frågor (de lyssnar verkligen, som exempel kan jag nämna att de har ändrat i programmet efter att jag framfört åsikter via Statalist).

Resources for Stata En samling nyttiga länkar till olika sidor som ger information kring Stata.

IDEAS Webbsida med jättelikt arkiv med användarskrivna program som kan läggas till i Stata.

London School of Economic and Political Science (LSE) har en bra sida med introduktion till Stata i videoformat.

University of Wisconsin-Madison En sida som ger en bra introduktion till Stata och även en del lite mer avancerade tips och trix.

UCLA: Resources to help you learn and use Stata UCLA har pedagogiska genomgångar kring hur man använder programmet och hur man gör olika former av statistisk analys.

Stata Daily En blogg kring Stata som ger många matnyttiga tips.

Stata tutorial En webbsida av Germán Rodríguez ger en introduktion kring Stata rent allmänt och lite mer specifikt kring databehandling, grafik och programmering.

SPost J Scott Longs webbsida kring hans kommandon samlade i SPost, se även hans bok Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata.

Friedrich Huebler Driver även en intressant blogg om internationell utbildningsstatistik, men den här länken går till en sida där Friedrich ger tips kring hur man gör kartor i Stata med hjälp av kommandot -spmap-.

Michael Norman Mitchell Författaren till böckerna Visual Guide to Stata Graphics och Data Management Using Stata har en webbsida där han ger en del tips kring hur man kan använda Stata.

Richard Williams Kurs i statistik med exempel i Stata. Webbsidan ser hemsk ut, men det finns en del intressant där.

SAS

SAS Företagets svenska hemsida. Innehåller information om programmet, konferenser, kurser, etc.

SAS-L Mejlinglistan för SAS. Genom att söka i arkivet kan man ofta få svar på de frågor man har, annars man lägga ut frågor på listan och vanligen får man väldigt bra svar.

UCLA: Resources to help you learn and use SAS UCLA har pedagogiska genomgångar kring hur man använder programmet och hur man gör olika former av statistisk analys.

SPSS

SPSS Företagets svenska webbsida med information om programmet, konferenser, kurser, etc.

SPSS-listan Mejlinglista för SPSS, här via Google Groups. Jag har fått utmärkt hjälp de gånger jag har använt mig av den.

London School of Economic and Political Science (LSE) har en bra sida med introduktion till SPSS i videoformat.

UCLA: Resources to help you learn and use SPSS UCLA har pedagogiska genomgångar kring hur man använder programmet och hur man gör olika former av statistisk analys.

SPSS-akuten En blogg som drivs av statsvetaren Anders Sundell och som ger många matnyttiga tips kring SPSS. Anders ställer även upp och svarar på frågor.

R

R-project Webbsida för R. Från den kan du ladda ned programmet. Det finns även information om programmet, guider, länkar till tilläggsmoduler, länkar till mejlinglistor, etc.

Quick-R En webbsida med information för den som vill gå över till R från Stata, SAS eller SPSS.

R-bloggers En sida som samlar upp inlägg från olika bloggar som handlar om R.

R Studio. Den IDE som jag själv använder och rekommenderar: ger bra funktionalitet, med bland annat kopplingar till knittr och Shiny, och gör att R ser snyggare ut. Dessutom är R Studio gratis.

Survey Analysis in R En webbsida med information kring hur man analyserar urvalsundersökningar i R.

Twotorials En sida med korta (2 minuter) instruktionsvideos kring R.

UCLA: Resources to help you learn and use R UCLA har pedagogiska genomgångar kring hur man använder programmet och hur man gör olika former av statistisk analys.