Statistik

Dokument etc.

Meddelande i samordningsfrågor (MIS) Publikationer med riktlinjer för terminologi, definitioner och kvalitetsdeklarationer i den officiella statistiken.

Fråga rätt Rapport från SCB som ger råd kring frågekonstruktion.

Urval – från teori till praktik Rapport från SCB som beskriver för- och nackdelar med olika urvalsmetoder och hur de bäst bör användas.

Estimation in the Presence of Nonresponse and Frame Imperfections Rapport från SCB som tar upp estimation vid bortfall och täckningsproblem, dvs. sådant som uppstår i stort sett alltid vid urvalsundersökningar.

WebSM En webbsida startad i Slovenien och som samlar otroligt mycket av intresse kring hur man genomför datainsamling via internet.

STATSnetBASE En databas med mängder av elektroniskt tillgängliga böcker och rapporter som tar upp statistisk metod och analys.

UNSD Handböcker framtagna av United Nations Statistics Division.

Jon A. Krosnick Professor vid Stanford som har skrivit mycket om mätmetoder och annat av intresse vid framför allt opinionsmätningar.

Gary King vid Harvard som skrivit om det mesta, bland annat en hel del analys. På hans hemsida finns även en del program tillgängliga för nedladdning.

Kurser & föredrag

Allt fler universitet har börjat lägga ut kurser på internet. Framför allt sker det via så kallade MOOC (Massive Open Online Courses). Till de främsta plattformarna hör Coursera och edX

Nedan hittar du några ytterligare länkar till kurser i bland annat statistik eller matematik.

Berkeley Grundläggande statistikkurser tillgängliga i form av video och ljudfiler.

Carnegie Mellons Open Learning Initiative Enklare introduktioner till statistik.

MIT Kurser i matematik.

Open University Ett antal kurser som tar upp statistik och matematik.

Stanford Online

TED Fängslande presentationer från några av världens bästa föreläsare, se bland annat den föreläsning som innebar Hans Roslings internationella genombrott.