Opinionsmätningar

SCB:s Partisympatiundersökningen SCB:s mätning av det politiska opinionsläget genomförs två gånger per år.

Real Clear Politics Fakta om politik i USA. Innehåller bland annat sammanställningar över alla opinionsmätningar.

Sveriges Radio Deras sida kring opinionsundersökningar innehåller en sammanställning över alla instituts mätningar fram till valet 2010. Tyvärr verkar den inte uppdateras med mätningar efter valet.

Svenska partibarometrar 2008 En sammanställning av Olof Petersson och Sören Holmberg som tyvärr inte längre är helt aktuell, men det är såvitt jag vet vad som finns att tillgå när det gäller sådana översikter.

Hans L Zetterberg Många intressanta artiklar i herr Zetterbergs arkiv, bland annat finns en del om valhandlingsminne.

Opinionsinstitut

Nedan finns länkar till de privata opinionsinstituten i Sverige. Tyvärr är det ingen av dem som beskriver vilka metoder de använder, men de redovisar i alla fall resultat.

Demoskop

Novus opinion

Sentio Research

Skop

TNS Sifo

Synovate

United Minds