Internationella data

Data.gov Data från USA:s myndigheter fritt tillgängligt. Det här är något som kommer utvecklas och antagligen blir större i fler länder, förhoppningsvis även i Sverige.

Demographic and Health Surveys (DHS) Standardiserade surveyer som har genomförts i en lång rad utvecklingsländer.

European Social Survey Europeisk socialundersökning som år 2010 genomförs för femte gången. Via webbsidan kan resultat från undersökningen analyseras.

Eurostat Harmoniserad, europeisk statistik.

Freedom House En organisation vars data ofta ifrågasätts men trots det ofta används. Tyvärr inte alltid så tydlig kring metoder och all data är inte så tillgänglig.

Global Health Observatory (GHO) WHO:s databas som innehåller en massa information kring internationell hälsa.

Human Development Reports FN:s årliga utvecklingsrapporter, med index och topplistor och hela konkarongen.

IDEA Internationell organisation med säte i Stockholm som bland annat samlar statistik kring valdeltagande och valsystem.

IPU Inter-Parliamentary Union samlar bland annat statistik över kvinnlig representation i världens olika parlament.

ISSP International Social Survey Programme genomför undersökningar i stort antal länder varje år.

ICPSR Internationellt dataarkiv. De anordnar även sommarkurser i Ann Arbor.

Millennium Development Goals Webbsida för FN:s millenniemål.

OECD Databaser med OECD:s statistik.

Quality of Government (QoG) Forskningsprojekt vid Göteborgs universitet som bland annat samlar data från olika källor och gör dem enkelt tillgängliga för vidare analys.

Quota Project Databas med information kring kvotering av kvinnor i politiken i världens olika länder.

Transparency International Internationell organisation som är mest känd för det index över korruptionsperceptioner som de tar fram årligen. De har numera även ett kontor i Sverige.

UNSD Statistical Databases En samling av statistik som tas fram inom FN.

World Bank Mer än 2000 indikatorer finns tillgängliga via Världsbankens databaser.

World Economic Outlook IMF:s databaser.

Worldwide Governance Indicators (WDI) Ännu fler indikatorer från Världsbanken (WB).

World Values Survey (WVS) Information och data från denna globala attitydundersökning.