Alla inlägg av Richard Öhrvall

Visualisering av vädret i Stockholm

Ett nytt år har inletts. Min förhoppning är att 2017 ska visa sig vara ett produktivt år. Jag har även tänkt börja använda statistikprogrammet R i högre grad än tidigare. Det finns ett flertal skäl till det beslutet, men framför allt finns en växande rörelse kring programmet och inom den skapas en stadigt ökande mängd av nya, spännande funktioner.

Det bästa sättet att komma in i ett nytt statistikspråk är att använda det praktiskt. Så jag bestämde mig därför att försöka ta fram en variant av Edward Tuftes klassiska visualisering i NY Times av vädret under årets olika dagar. Det är en graf som har blivit känd genom Tuftes inflytelserika bok Visual Display of Quantitative Information

Grafen har två delar. I den övre delen redovisas temperaturen för årets alla 365 dagar i vad som vid första anblick ser ut som tre linjer av olika tjocklek, men som egentligen är tre typer av staplar som ligger mycket tätt:

  1. Staplar som visar intervallet från den lägsta till den högsta temperaturen för respektive dag det aktuella året (staplarna i den lila färgen).
  2. Staplar som visar intervallet från den lägsta till den högsta temperaturen för respektive dag historiskt sett (de ljusa staplarna).
  3. Staplar som visar intervallet från den genomsnittligt lägsta temperaturen historiskt sett till den genomsnittlig högsta temperaturen historiskt sett.

Dessutom finns kumulativ nederbörd per månad redovisat i grafens nederkant.

Jag upptäckte att Brad Boehmke redan hade skrivit kod i R för att ta fram en sådan graf. Den skiljer sig något från NY Times graf, framför allt genom att han inte hade tillgång till högsta och lägsta temperatur för respektive dygn, utan endast dygnsmedeltemperaturen. I hans grafen blir därmed det aktuella årets temperatur över dagar illustrerat som en linje. Dessutom hade han inte tillgång till nederbörd, så den delen av den ursprungliga grafen finns inte med. Men jag tycker ändå att hans resultat blev bra, se själva:

Så jag har utgått från den koden, men jag har ändrat den en del. Bland annat fick jag inte hans numrering av dagar att fungera och jag förstod inte varför han ritade samma graf för varje historiskt år. Dessutom valde Boehmke att låta intervallet avseende normala år representeras av konfidensintervallet för det historiska medelvärdet. Detta då han som sagt inte hade tillgång till varje dygns högsta och lägsta temperatur. Jag tycker inte att det är helt lyckat val då det visar osäkerheten i en skattning av ett historiskt medelvärde snarare än ett intervall som innefattar normala värden.

Man skulle i stället kunna låta intervallet motsvara två standardavvikelser i datamaterialet (dvs. inte dela med roten ur n) i förhållande till medelvärdet. Men jag föredrar att låta intervallet ”normala temperaturer” avse de mittersta 50 procenten av tidigare års medeltemperaturer. Med andra ord: om man sorterar alla tidigare års medeltemperaturer för en viss dag från den lägsta till den högsta temperaturen så blir de procent av dagarna som ligger i mitten de dagar som betecknas ”normala”. Staplarna i grafen blir därmed en variant av ett lådagram (eller boxplot på engelska), där den mörkare färgen blir själva lådan.

En rolig utveckling av Tuftes graf är att Boehmke har markerat de dagar som det aktuella året har rekordhög eller rekordlåg medeltemperatur. Det tillför något nytt och jag därför behållit den delen.

Jag har valt att illustrera medeltemperaturen i Stockholm 2016. Data har jag hämtat från SMHI. Där har jag hämtat historisk data från och med 1961. Och den resulterande grafen för vädret i Stockholm 2016 blev så här (klicka på grafen för att förstora):

Inte så långt från originalet, eller hur? Möjligen skulle man kunna ändra proportionerna för att få grafen mer avlång som i Tuftes version, men jag gillar den nuvarande utformningen. Jag har även som ett experiment skapat en ny blogg där jag kommer att lägga ut mer kring statistik och kodande. Det är en blogg som jag skapat direkt i statistikprogrammet R med hjälp av paketet Blogdown. Där har jag lagt ut koden för att skapa den här grafen, se det här inlägget, om ni vill utveckla den ytterligare.

Hos SMHI finns än äldre data och det finns även uppgifter om högsta och lägsta temperatur respektive dygn och om nederbörd, så det går att göra en graf som än mer liknar originalet, men det får bli en senare uppgift.

Bloggande i juletider

Hos Politologerna är den traditionsenliga julkalendern igång – ett inlägg per dag fram till och med julafton. Den 2 december hade jag hand om kalenderns lucka och bloggade om kärleken till svenska data.  Och den 7 december bloggade jag tillsammans med Gissur Erlingsson om att tilltron till den lokala demokratin är jämförelsevis låg i förhållande till hur det ser ut för riksnivån.  Jag kommer att hinna med ytterligare ett blogginlägg på Politologerna innan vi stänger butiken för i år.

Jag har alltså inte helt lagt ned bloggandet. I slutet av november bloggade jag även om opinionsmätarnas problem i USA och här hemma i Sverige. Förhoppningsvis kommer jag att få ur mig blogginlägg även på den här sidan framöver.

Koppla Evernote och anteckningar till Zotero

Jag har i ett antal bloggposter gett tips om hur man kommer igång med referenshanteringssystemet Zotero (se här).  Här kommer ytterligare ett litet tips. I Zotero kan man lägga till en anteckning till en viss post. Det gör man genom att markera den posten, högerklicka och välja Lägg till anteckning. Då får man upp en liten ruta där man kan skriva anteckningar kring den aktuella referensen. Dessa anteckningar blir därmed sökbara i Zotero, vilket kan underlätta om man letar efter en källa som man har gett någon specifik kommentar till.

Om man bara vill sätta en viss etikett på en referens markerar man bara posten, väljer fliken etiketter i Zoteros högerspalt och där lägger till en etikett. Det går sedan att söka efter specifika etiketter, vilket kan vara ett smart sätt att leta efter en viss typ av artiklar.

Ifall man, som jag, skriver anteckningar i Evernote när jag läser böcker och artiklar kan det vara en poäng att även koppla dem till Zotero. Då får man först hämta en länk till den anteckningen i Evernote. Det gör man genom att öppna anteckningen, välja Anteckning i menysystemet och där Kopiera länk till anteckning. Evernote har ändrat så att dessa länkar numera går till en webbsida med anteckningen. Det har sina fördelar, men nackdelen är att länken inte fungerar om man inte är uppkopplad mot internet. Om man håller inne CTRL samtidigt som man klickar i menysystemet får man istället en länk till Evernote-programmet lokalt på datorn, vilket i alla fall jag tycker är att föredra.

För att koppla den länken går man till den aktuella posten i Zotero, högerklickar och väljer Lägg till bilaga/Bifoga länk till URI.

Skärmklipp 2016-07-05 14.35.19

Sedan klistrar man bara in länken till anteckningen i Evernote. Det går även att lägga till en beskrivande text. Det läggs därefter till en ny rubrik under den aktuella posten i Zotero och klickar man på den kommer man till anteckningarna i Evernote – mycket smidigt.

Zotero i kombination med läsplatta

Jag har i ett par tidigare bloggposter gett tips på hur man kommer igång med referenshanteringssystemet Zotero och hur man kan kombinera det med lagring i Dropbox (eller motsvarande molntjänst). I det här inlägget tänkte jag beskriva hur man kan använda en läsplatta i kombination med Zotero för att markera intressanta passager i en pdf-fil.

Nyckeln är ett tillägg till Zotero som heter Zotfile . Om man har installerat det (se tidigare inlägg) kan man klicka på kugghjulet i Zotero och välja Zotfile Preferences.  Skärmklipp 2016-07-05 14.17.35

Under fliken Tablet Settings väljer man sedan hur programmet ska synkronisera med en läsplatta. Där anger man en mapp dit Zotero ska skicka en pdf så att den kan nås via läsplattan. Själv använder jag en särskild mapp i Dropbox, men det funkar bra med andra molntjänster. Man kan även göra en del andra inställningar under den fliken. Jag har kryssat i att jag vill att Zotero skapar en separat pdf där jag har gjort markeringar då jag läst dokumentet på min läsplatta. Det innebär visserligen att man får flera varianter av pdf-filerna, men jag vill gärna ha kvar en ren version. Jag har även kryssat i att jag vill att Zotero ska automatiskt extrahera markeringar när jag hämtar tillbaka pdf:er till Zotero, se nedan.

Skärmklipp

När dessa inställningar är gjorda är det bara att gå in i Zotero, leta upp ett dokument av intresse, högerklicka och välja ”Manage Attachments” och i den menyn välja ”Sent to Tablet”. En kopia av pdf-filen flyttas då till den mapp som du har valt.

Skärmklipp 2016-07-04 16.34.45

Om mappen finns under Dropbox (eller motsvarande molntjänst) kan du nu öppna filen i din läsplatta. När du läser dokumentet i läsplattan kan du markera intressanta passager med överstrykningspennan (high light text). Säg till exempel att jag vill stryka under följande passage i Gordon S. Blacks artikel ”A Theory of Political Ambition: Career Choices and the Role of Structural Incentives”.

Skärmklipp

Efter att jag läst klart artikeln och sparat pdf:en med den understrykningen kan jag gå tillbaka till Zotero, leta upp dokumentet, högerklicka och välja ”Manage Attachments” och i den menyn välja ”Get from Tablet”. För den posten får jag nu två pdf:er – en utan och en med understrykningen (suffixet blir det jag valt i Zotfile) och jag får även ny underrubrik ”Extracted Annotation”.

Skärmklipp2

Klickar jag på den får jag upp följande ruta där jag får upp den passage jag markerade, med referens till källa, inklusive sidnummer. Referensen är dessutom en hyperlänk som jag kan klicka på för att komma till exakt det avsnittet i dokumentet, vilket kan vara praktiskt om jag till exempel vill läsa den följande meningen. Jag får även information om när jag markerade detta avsnitt. Det här citatet kan sedan lägga in i ett textdokument som jag arbetar med.

Skärmklipp3

Det går att markera text och extrahera  på liknande sätt utan att gå via en läsplatta. Om du i en pdf markerar textavsnitt och sedan sparar filen kan du senare i Zotero leta upp den pdf:en, högerklicka och välja ”Manage Attachments” och i den menyn välja ”Extract Annotations” för att extrahera de avsnitt som du har markerat. Smidigt, inte sant?

Kombinera Zotero med Dropbox

Jag har i ett tidigare blogginlägg beskrivit hur mitt val av referenshanteringssystem landade i Zotero och i ett annat gett tips om hur man kommer igång med Zotero. Som jag nämnde i det senare inlägget kan man i Zotero, under Inställningar och fliken Avancerat\Filer och kataloger, ställa in att Zotero ska ha relativa länkar. Det är att föredra om man vill ha Zotero installerat på olika datorer. På den fliken kan man välja en Baskatolog under vilken man har samma mappstruktur på alla datorer, t.ex. den mapp där du har dina Zotero-filer på datorn. Var Zotero ska lagra sina filer anges under Lagringsplats. Där hamnar databasfilen med dina referenser, men även alla pdf:er du importerar i Zotero och en del annat.

Det är gratis att lagra filer som synkroniseras i Zotero, men bara upp till 300 MB. Sedan kan man köpa ytterligare lagringsutrymme, till ett rimligt pris. Men om man redan betalar för Dropbox (eller någon annan tjänst för lagring av data i molnet) kan ett alternativ vara att lägga filerna där istället. Den första tanken är kanske att göra det genom att under den ovan nämnda fliken ställa in att mappen med Zotero-filer ska ligga under Dropbox-mappen.  På Zoteros webbsida och många andra håll framhålls att det inte är att rekommendera. Detta eftersom det då finns risk att Zoteros och Dropbox olika  synkroniseringar hamnar i konflikt med varandra och din databasfil med alla referenser förstörs. Jag testade detta själv ett tag och råkade inte ut för detta, men däremot fick jag en del problem med Dropbox synkronisering (och ett antal ”conflicted copies” av databasfilen), så rekommendationen är förmodligen klok.

Vad finns det då för andra lösningar? På några ställen föreslås att man slår av Dropbox:s synkronisering av just databasfilen. Den ligger direkt under din Zotero-mapp och heter zotero.sqlite. Jag har dock bara lyckats stänga av synkronisering av specifika mappar i Dropbox, och då mappen med alla pdf:er ligger i en undermapp till där databasfilen funkar inte det (för vi vill ju att pdf:erna ska synkroniseras).

Ett alternativ som däremot funkar är att använda så kallade symboliska länkar. Du slår av Zotero, letar upp din Zotero-mapp (den ligger där du valt i den ovan nämnda fliken där lagring anges i Zotero – OBS! Den ska alltså inte ligga under din Dropbox-mapp), klipper ut undermappen ’storage’ och klistrar in den någonstans under din Dropbox-mapp, t.ex. i en ny mapp som du döper till Zotero (kom dock ihåg var!). Sedan ska vi skapa en symbolisk länk så att Zotero tror att mappen finns kvar. I Windows gör vi det genom att starta kommandoprompten i administratörsläge (skriv cmd.exe i start-menyn, högerklicka och välj ”Kör som administratör”). I kommandoprompten skriver du  mlink sökväg-till-där-mappen-låg sökväg-till-där-du-lagt-mappen-i-dropbox  /d och trycker enter. Till exempel kan det se ut så här

Skärmklipp

För att kolla att allt blev korrekt, kan du sedan gå till mappen där den mapp som du flyttade låg. Det ska där nu finnas en länk och om du klickar på den ska du hamna i mappen där den nu ligger, dvs. under Dropbox-mappen.

Ett annat alternativ för att kombinera Zotero med Dropbox, som även har andra fördelar, är att använda Zotfile. Det är ett tillägg till Zotero och laddas ned här. Om du använder Zotero i Firefox är det bara att installera det som ett tillägg. Ifall du använder någon annan webbläsare och därför Zotero som fristående program laddar du ned .xpi-filen. Sedan är det bara att i Zoteros menysystem välja Verktyg/Tillägg, klicka på det lilla kugghjulet och välja ”Install Add-on From File”.

För ändra inställningar i Zotfile är det bara klicka sig fram samma väg, det vill säga via Verktyg/Tillägg och sedan klicka på Options för tillägget Zotfile, som nu ska finnas där.  Under General Settings kan man välja var Zotero ska lagra alla pdf:er.  Dessutom kan man välja hur Zotero ska döpa mapparna. I vanliga fall använder Zotero en namnsättning som är helt obegriplig (som t.ex. Itunes gör, om någon fortfarande använder det).  Jag har valt ”/%F/%y”, vilket innebär att pdf:erna läggs i mappar efter författarnamn och år, se bilden nedan.

Skärmklipp

Under fliken ”Renaming Rules” kan man välja hur Zotero ska döpa pdf-filerna. Jag har valt ”{%a_}{%y_}{%t}”, vilket innebär författare_år_titel. Och jag har valt maximalt två författare och ”et al.” om antalet författare är mer än två. Detta kan man så klart ställa in på olika sätt beroende på tycke och smak.  Zotfile gör det även lättare att läsa pdf:er i en läsplatta och där markera citat, men det får jag återkomma till i ett annat inlägg.

Efter att man har använt några av dessa sätt att lagra pdf:er i Dropbox kan man gå in i Zotero under Verktyg/Inställningar/Synkronisera och under fliken Inställningar bocka ur rutan för att synkronisera bifogade filer med Zotero.

 

 

Kom igång med Zotero

I ett tidigare blogginlägg beskrev jag kortfattat hur jag kom fram till att välja Zotero som mitt referenshanteringssystem. Det är ett program som framför allt hjälper till att hålla koll på referenser,  men även olika elektroniska dokument. Detta är ovärderligt om man skriver en vetenskaplig artikel, en akademisk eller populärvetenskaplig bok eller något liknande.

Det finns redan ett antal guider till Zotero, se till exempel programmets webbsida, googla eller sök på YouTube. Här tänker jag bara kortfattat redogöra för hur programmet fungerar. I några uppföljande bloggposter kommer jag att ge några tips kring hur man kan lagra filer och kombinera Zotero med andra program, vilket inte är alldeles enkelt att hitta information kring. Förhoppningsvis är det till nytta för någon.

Zotero laddas ned från programmets webbsida. Det finns två varianter att välja mellan: som tillägg i Firefox eller som separat program. Det förstnämnda är den ursprungliga varianten. Om du väljer den måste du även installera ett tillägg för Word (eller LibreOffice om du använder det). Väljer du det separata programmet följer kopplingen till Word (eller LibreOffice) med. Däremot måste du installera ett tillägg i den webbläsare du använder.

Då referenserna i Zotero synkroniseras kan man installera båda varianter, vilket jag har gjort. Men då jag framför allt använder Google Chrome som webbläsare är det Zotero som separat program i kombination med tillägg i Google Chrome (Zotero Connector hittar du här) som är den lösning som jag använder. De två varianterna ser i stort sett likadana ut och har samma funktionalitet, så det handlar främst om vilken webbläsare du vill använda (det finns dock inget stöd för Microsoft Edge, men vem använder den webbläsaren?).

När Zotero startas ser det ut så här:

Skärmklipp

Referenserna syns i mittenspalten och markerar man en referens ser man mer information om den i högerspalten. Klickar man på pilen intill en referens ser man olika filer kopplade till den, t.ex. anteckningar eller referensen i elektroniskt format. Om man exempelvis har en artikel sparad i pdf-format kan man klicka på den för att få upp den i den pdf-läsare som man använder. I vänsterspalten kan man skapa mappar (kallas samlingar i Zotero) och dra referenser dit för att samla dem.  Det går även att koppla etiketter till referenser och sortera efter det, eller söka efter referenser i sökrutan. Sökningar kan även innefatta innehållet i filer.

Om man redan har ett antal dokument i pdf-format kan man importera dem in i Zotero via Arkiv i menyn. Därefter  kan man markera referensen, högerklicka och välja ’Läs metadata för PDF’ för att hitta information kring referensen. Zotero försöker då hitta information mot Google Scholar. Om man försöker hitta metadata för ett stort antal pdf:er kan det bli för många anrop mot Google Scholar så att det säger ifrån. Då får man vänta ett antal timmar och sedan fortsätta.

Under Verktyg\inställningar finns en del möjligheter att anpassa Zotero. I fliken Synkronisera anger du ditt användarnamn och lösenord för Zotero. Om du inte har något konto, klickar du på länken för att skapa ett konto hos Zotero. Det är gratis. Genom att ha ett konto kan Zotero synkronisera mellan olika datorer, och du kan även komma åt dina referenser via Zoteros webbsida. På samma flik kan du även ange om du vill att Zotero ska synkronisera dina pdf:er. Det är gratis upp till 300 MB. Det går att uppgradera för en rimlig kostnad om man vill ha mer utrymme.

Under Inställningar och fliken Avancerat\Filer och kataloger kan man ställa in att Zotero ska ha relativa länkar. Det är att föredra om man vill ha Zotero på olika datorer. Du väljer där en Baskatolog under vilken du har samma mappstruktur på alla datorer, t.ex. den mapp där du har dina Zotero-filer på datorn. Var Zotero ska lagra sina filer anger du under Lagringsplats. Där hamnar databasfilen med dina referenser, men även alla pdf:er du importerar i Zotero och en del annat. Om man använder Dropbox (eller någon annan tjänst för lagring av data i molnet) kan man få för sig att lägga mappen med Zotero-filer i sin Dropbox-mapp och synkronisera pdf:er på så vis snarare än via Zoteros webbplats (och därmed undvika att betala för två molntjänster). Det är inte att rekommendera! Detta då det finns risk att dessa två synkroniseringar hamnar i konflikt med varandra och din databasfil med alla referenser förstörs. Det finns dock bättre lösningar, bland annat med hjälp av tillägget Zotfile, vilket jag återkommer till i en senare bloggpost.

Det är när man ska lägga till nya referenser som Zotero visar hur kraftfullt det är. Om du har Zotero igång visas i webbläsaren en ikon som anpassas beroende på vilken webbsida du är inne på. Om du t.ex. är inne på en sida (såsom Jstor) där en vetenskaplig artikel presenteras ändras ikonen till ett dokument, se bilden nedan. Skärmklipp

Du kan då klicka på ikonen för att ladda ned referensen i Zotero, inklusive pdf-filen. På motsvarande sätt går det att hämta referenser när du är inne på Amazon, Libris, osv. Är du på en webbsida där många olika verk presenteras kan du välja att ladda ned alla referenser på en och samma gång. De fullständiga referenserna finns sedan i Zotero. Otroligt smidigt! En liten nackdel är visserligen att om man laddar ned pfd-filer på det sättet lagrar Zotero dem i mappar med ytterst märkliga namn (ungefär som Itunes gör). Det är inget problem att hitta artiklarna via Zotero, men lite krångligt att hitta dem via utforskaren. Det går dock att ändra med hjälp av tillägget Zotfile, vilket jag får anledning att återkomma till i en senare bloggpost.

När du sedan öppnar Word har du en särskild flik för Zotero. Om du vill lägga in en referens i ditt dokument klickar du på ”Add/Edit Citation” och sedan behöver du bara börja skriva författarnamnet och välja ur den lista som Zotero föreslår. När du lägger in första referensen i dokumentet får du även välja referenssystem. De flesta vanliga system finns inlagda, men det går även att ladda ned för en lång rad ytterligare tidskrifter. Det går självfallet att byta referenssystem om man senare ändrar sig. Från samma flik kan du även välja att lägga in en referensförteckning.

Skärmklipp

Om man använder LaTeX istället för Word kan man exportera referenserna till BibTeX. En lösning att kolla på är Better BibTeX.

I nästa bloggpost ska jag försöka beskriva hur man kan kombinera Zotero med Dropbox och samtidigt lagra filer på ett bättre sätt och få en bra integration med läsplattor – allt med hjälp av tillägget Zotfile.

Val av referenshanteringssystem: Zotero

Om man skriver en vetenskaplig artikel, en akademisk eller populärvetenskaplig bok eller något liknande blir det snabbt många referenser att hålla koll på. Ofta kan dessa referenser även finnas tillgängliga elektroniskt, till exempel i form av pdf-filer eller mobi-filer för en Kindle, och då kan det även vara bra att lagra dessa filer på ett strukturerat sätt för att kunna enkelt hitta dessa filer och de anteckningar som man har gjort när man läst dem. Allt detta kan ett referenshanteringssystem hjälpa till med. I och med att det går att integrera med ordbehandlingsprogram blir underlättas skrivandet markant.

När man ska välja referenshanteringssystem finns dock ett antal olika program att välja bland. Förr var EndNote ett naturligt val för många forskare. Om man arbetar vid ett universitet eller motsvarande som redan har en allmän licens är det möjligt att det är ett bra alternativ, i synnerhet om man redan har investerat tid i att lära sig programmet. Det finns även en enklare online variant (EndNote Basic) som är gratis. För min del är det dock inte något alternativ då det finns andra bra  program som är helt kostnadsfria.

Då det finns många program att välja mellan har jag  valt mellan de två som förefaller mest flitigt rekommenderade: Mendeley och Zotero. Och i det valet har jag fastnat för det senare alternativet. Det bygger inte på någon väldigt grundlig research,  men av vad jag har läst ska Zotero vara bättre på att extrahera korrekta referenser från webbsidor, medan en del framhåller Mendeleys gränssnitt och sociala funktioner. Framför allt har dock Zotero öppen källkod och utvecklingen drivs vid George Mason University med stöd av en livaktig grupp utvecklare på olika håll i världen. Ibland kan program med öppen källkod stanna av i utvecklingen, men i det här fallet verkar inte det vara någon risk. Mendeley ägs av förlaget Elsevier, så även om det är gratis idag finns det oro för att det kommer att kosta pengar framöver, eller att det kommer att finans premiumvarianter till ett högre pris (läs här om reaktionerna när Elsevier köpte Mendeley).

Om man skriver i LaTex istället för i Word eller LibreOffice, kan JabRef vara ett annat alternativ. Men det går även att kombinera Zotero med någon editor för LaTex. I vilket fall,  jag har landat i att välja Zotero som referenshanteringssystem,  men det är möjligt att andra program kan vara bättre val för andra.

Det är rätt enkelt att komma igång med Zotero, men några saker kan ta lite tid att sätta sig in i. Då jag ändå har lagt ned den tiden kommer jag att skriva några inlägg där jag ger en del råd. Det handlar om hur man kommer igång, ordnar lagring av filer i kombination med Dropbox, hur man kan använda en läsplatta för att göra anteckningar i pdf:er som går att nå via Zotero och hur man kombinerar Zotero med Evernote. Dessa och andra blogginlägg kring hur man får ett bra arbetsflöde kommer jag att ge etiketten ”Workflow” så att de lätt kan hittas via bloggen.

Flytande, mer produktivt arbete

De senaste veckorna har jag ägnat en del tid åt att fundera på olika sätt som jag skulle kunna effektivisera mitt arbete. Förhoppningen  är att den investeringen i tid ska visa sig vara klok. Även om jag nu har arbetat länge med att analysera datamaterial, läsa forskningsresultat och skriva, och lärt mig en hel del under den tiden, så tror jag att det finns utrymme för att använda tiden mer effektivt – att nå ett bättre flyt.

Jag tänker skriva ett antal bloggposter för att teckna ned en del tips och lösningar som har visat sig fungera väl för mig. Men även några nymodigheter som ännu är under utvärdering. Förhoppningsvis har någon annan nytta av dessa inlägg och kanske undviker en del återvändsgränder jag har besökt.

I skrivande stund har jag inte riktigt bestämt vad jag ska ta upp, men jag tänker mig skriva en del om val av program för  referenshantering, tidshantering, system för anteckningar och struktur för mappar och filer. De kommer dock inte att komma i någon genomtänkt ordning, men jag kommer att lägga alla inlägg under kategorin ’workflow’, så efter en tid kommer det att bli möjligt att läsa dem i valfri ordning.

Databaser kring välfärdsstatistik

Ikväll kollade jag lite på doktorandkursen The Politics of the Welfare State in an Era of Reform: Voters, Interest Groups, and Political Responsiveness som ges i sommar vid Universitetet i Oslo. I beskrivningen av kursen fanns en intressant sammanställning av databaser relevanta för välfärdsstatistik, vilken jag återger nedan. Kursen, med Jane Gingrich som föreläsare, verkar också intressant.

 

Policy Structures

http://www.lisdatacenter.org/resources/other-databases/
See: Social Citizenship Indicators Data (see Esping-Andersen), Child Benefits Database, SAMIP,  Comparative Welfare state database

CWED 2 –- measures of welfare generosity
http://cwed2.org

EU MISSOC
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=en

Social Security Around the World
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/

OECD – Taxes and Benefits
http://www.oecd.org/els/soc/benefitsandwagestax-benefitcalculator.htm

Comparative Family Policy Database
http://www.demogr.mpg.de/cgi-bin/databases/fampoldb/index.plx

MIPEX migration data (some on entitlement to benefits)
http://www.mipex.eu

Expenditure

OECD – Social Expenditures Database  (see also OECD health and education datasets)
http://www.oecd.org/social/expenditure.htm

Income Inequality, Poverty and Living Conditions

Luxembourg Income Study
http://www.lisdatacenter.org

World Top incomes database
http://topincomes.parisschoolofeconomics.eu

Standardized World Income Inequality Database
http://myweb.uiowa.edu/fsolt/swiid/swiid.html

Our world in data (historical and world inequality data)
http://ourworldindata.org

EU-SILC
http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview
Political Institutions, Government Control and Parties

Comparative Political Datasets
http://www.cpds-data.org/index.php

Quality of Government Datasets
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads

Political Parties

Chapel Hill Expert Survey (party positioning as ranked by experts)
http://chesdata.eu

Comparative Manifesto Data (party positioning/salience by manifestos)
https://manifestoproject.wzb.eu

Labour Market and Wage Bargaining

ICTWSS – Wage Bargaining institutions
http://www.uva-aias.net/208

OECD – Employment Protection Legislation
http://www.oecd.org/employment/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm

EU – Labor Force Survey
http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey

Public Attitudes – Cross-National Surveys

European Social Survey
http://www.europeansocialsurvey.org

International Social Survey Programme (ISSP)
http://www.gesis.org/en/issp/home/

European Values Survey
http://www.europeanvaluesstudy.eu

World Values Survey
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp

Comparative Study of Electoral Systems
http://www.cses.org