Alla dessa deadlines

Efter en skön sommar har det för min del varit en kamp mot ett antal olika deadlines, eller dödslinjer som norrmännen säger. Det är fortfarande osäkert vem som går segrande ur dessa kamper, men oavsett tror och hoppas jag att det blir lite lugnare framöver och att det därmed finns tid för mer bloggande och några nya kartor. Å andra sidan har jag missbedömt arbetssituationen förr.

Hårt arbete ger dock resultat: i sommar har tre artiklar som jag har varit med och skrivit blivit accepterade för publicering. Den första är ”Not so fair after all? Perceptions of procedural fairness and satisfaction with democracy in the Nordic welfare states”, som jag har skrivit tillsammans med Gissur Ó. Erlingsson och Jonas Linde. Den är accepterad för publicering i International Journal of Public Administration. Jag är dock osäker på när den blir tillgänglig.

Den andra är ”The Single-Issue Party Thesis and the Sweden Democrats”, som jag har skrivit tillsammans med mina goda vänner Gissur Ó. Erlingsson och Kåre Vernby. Den kommer ut i Acta Politica och en webbversion finns här.

Den tredje är ”Does Election Day Weather Affect Voter Turnout?  Evidence from Swedish Elections” som är skriven tillsammans med Mikael Persson och Anders Sundell. Den kommer ut i Electoral Studies och en webbversion finns här. Förutom att resultatet är intressant (vi hittar ingen effekt av regn på valdeltagande) är även publiceringen intressant för den visar att det går att få ut nollresultat.