SD:s framväxt

Just nu pågår Sverigedemokraternas landsdagar. Det kan vara ett bra tillfälle att kortfattat beskriva partiets framväxt. SD bildades 1988. År 1991 fick partiet 2 mandat i kommunfullmäktige – ett mandat i Höör och ett i Dals-Ed. Vid nästa val 1994 dubblade partiet sina mandat i dessa två kommuner och knep dessutom ett mandat i Ekerö. Totalt fick de alltså 5 mandat. År 1998 steg antalet erhållna mandat till 8. Sedan dess har antalet mandat som SD fått i landets kommufullmäktige ökat kraftigt: 49 i 2002 års val, 280 i 2006 års val och 612 i 2010 års val. Om vi ser till antalet kommuner där partiet vunnit mandat är utvecklingen över tid på följande sätt (i vissa kommuner har man dock inte lyckats besätta sina mandat med kandidater):

År 1988

År 1991 År 1994 År 1998 År 2002 År 2006 År 2010

0

2

3

5

29

144

246

De kommuner där SD fått mandat kan även illustreras i form av kartor. Nedan visas just detta för valen 2002 till 2010 (se även min tidigare karta över SD:s stöd i riksdagsvalet 2010).

Kartan är framtagen i ArcGIS och valstatistiken kommer från SCB.

Det politiskt delade Sverige

Det är många bollar i luften just nu, men förhoppningsvis kan jag få loss lite tid för bloggande framöver. Jag har tänkt lägga ut en serie kartor över Stockholms politiska geografi. Vi får se. I dag bjuder jag på en karta över Sveriges politiska geografi, illustrerat genom skillnaden i röststöd mellan de två blocken i 2010 års riksdagsval. Det är ett sätt att sammanfatta vad jag tidigare har redovisat efter parti (se tidigare blogginlägg). Data är redovisat efter valdistrikt. Jag har för varje valdistrikt tagit differensen i stöd mellan alliansen (M+C+FP+KD) och de rödgröna (S+V+MP) och utifrån det delat upp de 5 668 distrikten i 2010 års riksdagsval i 7 kategorier enligt följande:

  • mer än 40 procentenheters övervikt för de rödgröna (451 distrikt)
  • 30-40 procentenheters övervikt för de rödgröna (352 distrikt)
  • 20-30 procentenheters övervikt för de rödgröna (482 distrikt)
  • Mellan 20 procentenheters övervikt för de rödgröna och 20 procentenheters övervikt för alliansen (2 655 distrikt)
  • 20-30 procentenheters övervikt för alliansen (593 distrikt)
  • 30-40 procentenheters övervikt för alliansen (472 distrikt)
  • Mer än 40 procentenheters övervikt för alliansen (663 distrikt)
De distrikt där det är förhållandevis jämnt mellan blocken är gråa i kartan. Annars gäller rött för de rödgröna och blått för alliansen, och mörkare färg betyder starkare övertag för respektive block (klicka på kartan för större bild). Värt att notera är att det alltså är 1 114 distrikt där differensen i stöd mellan de två blocken är större än 40 procentenheter, vilket motsvarar en femtedel av distrikten. Det är en stor skillnad, t.ex. 70-30 i övervikt eller 65-25 (då SD och andra övriga partier också tar röster summerar blockens andelar oftast inte till 100 procent) eller än större skillnader. Som ni ser har blocken olika starkt stöd i olika delar av landet: det är i hög grad norr mot söder, även om det finns enklaver insprängda på respektive håll. I de större städerna blir valdistrikten så små att det kan vara svårt att urskilja dem i en karta av det här slaget. Jag har dock tänkt ta fram en del storstadskartor, men det får bli senare.

Kartan är framtagen i ArcGIS, information om valdistriktens utformning kommer från Valmyndigheten och valstatistiken kommer från SCB.