Ljuset & fotograferandet

Jag är väldigt fascinerad av olika sätt att visualisera av data. Det är även ett område där det händer väldigt mycket just nu, och det finns ett stort antal intressanta bloggar som bevakar området. Det är även många duktiga personer som tar fram otroligt snygga visualiseringar. En av mina favoriter är Eric Fischer (jag har tidigare skrivit om hans kartor här, här och här). Han har nu tagit metadata från bilder upplagda på Flickr för att illustrera vilken tid på dygnet som vi tar bilder under årets alla dagar.

Bilden nedan är egentligen två bilder: den övre bilden motsvarar den norra hemisfären och den nedre den södra. I respektive bild redovisas längs y-axeln, i höjdled, dygnets 24 timmar och längs x-axeln, i sidled, årets alla dagar. Data kommer från januari 2008 till och med december 2010. Att den nedre bilden är mer oregelbunden beror på att det finns mindre data, vilket i sin tur beror på att det läggs upp färre bilder som är tagna på det södra halvklotet på Flickr.

Embedly Powered

via Flickr

Det som kan noteras är att vi fotar allt senare på kvällen under i takt med att dagarna blir längre. Däremot verkar vi inte vara uppe tidigare på morgonen bara för att solen går upp tidigare, åtminstone fotar vi inte tidigare. Övergången från sommartid till vintertid märks inte på något tydligt sätt, men den övergången infaller å andra sidan vid olika tillfällen i olika delar av världen. Något som däremot märks väldigt tydligt är vissa högtider och framför allt 4th of July, då det fotas friskt. Hur ser då de regionala variationerna ut undrar ni? En sådan bild har Eric Fischer också tagit fram, vilken även tar med tider för twittrande i olika delar av världen. Lite svårare att tolka, men fascinerande att studera, eller vad säger ni?

Embedly Powered

via Flickr

Kartmarathon: SD

Då har vi nått sista delen av min kartkavalkad där jag visat riksdagspartiernas stöd i olika delar av landet. Det kommer nog fler kartor framöver, men låt oss först avsluta detta. Turen har nu kommit till Sverigedemokraterna. Kartan nedan visar stödet för SD i riksdagsvalet 2010 efter valdistrikt. Som framgår av min inledning av den här serien av inlägg har jag delat upp valdistrikten i fyra kategorier. De 5 668 valdistrikten i 2010 års riksdagsval fördelar sig då efter dessa fyra kategorier enligt följande för SD:

 1. Mer än dubbelt så stort stöd i förhållande till riket totalt eller större (>2*riksresultatet): 325 distrikt
 2. Stödet mer än 50 procent över stödet i riket totalt (>1,5*riksresultatet), dock ej i kategori 1: 546 distrikt
 3. Stödet större än i riket totalt, dock ej i kategori 1 eller 2: 1 684 distrikt
 4. Stödet som i riket totalt eller lägre: 3 113 distrikt

Som framgår av kartan har SD sitt starkaste stöd i Skåne och Blekinge (klicka på kartan för en större bild). Det är inte något förvånande: det var i södern som de fick sina första framgångar på lokal nivå och det är även därifrån som många i den nuvarande ledningen kommer. Allra starkast stöd i 2010 års riksdagsval hade SD i distriktet Almgården i Malmö, läs mer om det i ett blogginlägg som jag skrev förra året. Fast det är inte bara i de södra delarna av Sverige som SD har förhållandevis starkt stöd, utan även i distrikt längre norrut. Och då är det mer inland än kust som gäller. I norra Norrland är stödet svagare, men även där finns distrikt där partiet får större stöd än rikssnittet.

Härmed är min kartkavalkad till ända. För kartor för samtliga övriga riksdagspartier, se tidigare inlägg här på bloggen. Jag har lite tankar på nya kartor, så det kommer säkert mer snart. Om ni har idéer på kartor ni vill se får ni gärna höra av er. Alla kartor i den här serien är i 180 dpi. Om ni skulle behöva dem i bättre upplösning, säg till.

Kartan är framtagen i ArcGIS, information om valdistriktens utformning kommer från Valmyndigheten och valstatistiken kommer från SCB.

Kartmarathon: V

Näst sista delen av min kartkavalkad: det är dags för Vänsterpartiet. Kartan nedan visar stödet för V i riksdagsvalet 2010 efter valdistrikt. Valdistrikt är den minsta administrativa enheten vid svenska val. Ett valdistrikt består vanligen av 800-1200 personer och varje valdistrikt har en vallokal. Storleken kan variera rejält – från ett kvarter i en större stad till ett vidsträckt område på landsbygden.Som framgår av min inledning av den här serien av inlägg har jag delat upp valdistrikten i fyra kategorier. De 5 668 valdistrikten i 2010 års riksdagsval fördelar sig då enligt följande för V:

 1. Mer än dubbelt så stort stöd i förhållande till riket totalt eller större (>2*riksresultatet): 374 distrikt
 2. Stödet mer än 50 procent över stödet i riket totalt (>1,5*riksresultatet), dock ej i kategori 1: 566 distrikt
 3. Stödet större än i riket totalt, dock ej i kategori 1 eller 2: 1 429 distrikt
 4. Stödet som i riket totalt eller lägre: 3 299 distrikt
Det mönster som framträder är tydligt: V har ett starkare stöd i norr än i söder. Fast klicka på kartan för större bild, så ser ni geografiskt sett små valdistrikt i t.ex. Göteborg där stödet är förhållandevis starkt. Kartan för V liknar i hög grad gårdagens karta för S, även om man kan urskilja skillnader om man jämför kartorna noga. I morgon kommer sista delen i den här kavalkaden, dvs. en karta över Sverigedemokraternas stöd i olika delar av landet  (övriga partiers kartor finns redan här på bloggen).
Kartan är framtagen i ArcGIS, information om valdistriktens utformning kommer från Valmyndigheten och valstatistiken kommer från SCB.

Kartmarathon: S

Jag börjar se slutet av min kartkavalkad, men än återstår några partier. I dag har turen kommit till Socialdemokraterna. Kartan nedan visar stödet för S i riksdagsvalet 2010 efter valdistrikt. Valdistrikt är den minsta administrativa enheten vid svenska val. Ett valdistrikt består vanligen av 800-1200 personer och varje valdistrikt har en vallokal. Storleken kan variera rejält – från ett kvarter i en större stad till ett vidsträckt område på landsbygden.Som framgår av min inledning av den här serien av inlägg har jag delat upp valdistrikten i fyra kategorier. De 5 668 valdistrikten i 2010 års riksdagsval fördelar sig då enligt följande för S:

 1. Mer än dubbelt så stort stöd i förhållande till riket totalt eller större (>2*riksresultatet): 101 distrikt
 2. Stödet mer än 50 procent över stödet i riket totalt (>1,5*riksresultatet), dock ej i kategori 1: 807 distrikt
 3. Stödet större än i riket totalt, dock ej i kategori 1 eller 2: 1 906 distrikt
 4. Stödet som i riket totalt eller lägre: 2 854 distrikt
Det är inte så förvånande att kartan över det politiska stödet för S ser ut som motsatsen till motsvarande karta för M. Detta då de är de två största partierna och står på varsin sida i blockpolitiken. Stödet för S är starkare i norr än i söder (klicka på kartan för större bild). Och i söder är det mer östkust än västkust. En intressant fråga är hur stödet har utvecklats över tid, men det får jag återkomma till senare. Först måste jag avsluta det här projektet. Av tekniska skäl har jag valt att avvika från min ursprungliga tanke om att ta partierna i bokstavsordning, så i morgon kommer en karta för Vänsterpartiet och på onsdag kommer Sverigedemokraterna (övriga partiers kartor finns redan här på bloggen).
Kartan är framtagen i ArcGIS, information om valdistriktens utformning kommer från Valmyndigheten och valstatistiken kommer från SCB.

Kartmarathon: MP

Då har jag nått dag fem i min kartkavalkad. Allianspartierna har alla fått det politiska stödet redovisat i kartform och det är nu dags för oppositionen. Vi börjar med Miljöpartiet. Kartan nedan visar stödet för MP i riksdagsvalet 2010 efter valdistrikt. Valdistrikt är den minsta administrativa enheten vid svenska val. Ett valdistrikt består vanligen av 800-1200 personer och varje valdistrikt har en vallokal. Storleken kan variera rejält – från ett kvarter i en större stad till ett vidsträckt område på landsbygden.Som framgår av min inledning av den här serien av inlägg har jag delat upp valdistrikten i fyra kategorier. De 5 668 valdistrikten i 2010 års riksdagsval fördelar sig då enligt följande för MP:

 1. Mer än dubbelt så stort stöd i förhållande till riket totalt eller större (>2*riksresultatet):313 distrikt
 2. Stödet mer än 50 procent över stödet i riket totalt (>1,5*riksresultatet), dock ej i kategori 1: 376 distrikt
 3. Stödet större än i riket totalt, dock ej i kategori 1 eller 2: 1 378 distrikt
 4. Stödet som i riket totalt eller lägre: 3 601 distrikt
På samma sätt som för FP är det inte mycket färg på kartan för MP. Det beror på att MP i likhet med FP är starka i storstäderna där valdistrikten är små rent geografiskt: av de 100 valdistrikt där MP är som starkast i 2010 års riksdagsval ligger 81 i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Jämför med C, vars stöd i landet ser helt annorlunda ut.
Kartan är framtagen i ArcGIS, information om valdistriktens utformning kommer från Valmyndigheten och valstatistiken kommer från SCB.

Kartmarathon: M

I dag är det dag fyra i min kartkavalkad, och det är dags för Moderaterna. Någon har undrat varför det inte är Miljöpartiets tur om jag tar partierna i bokstavsordning. Det beror bara på att jag har gått på partiernas förkortningar. Då får jag även fördelen att jag kan beta av alla regeringspartier innan jag kan gå vidare med oppositionen. I vilket fall, kartan nedan visar stödet för M i riksdagsvalet 2010 efter valdistrikt. Som framgår av min inledning av den här serien av inlägg har jag delat upp valdistrikten i fyra kategorier. De 5 668 valdistrikten i 2010 års riksdagsval fördelar sig då enligt följande för M (korrigerat 15 oktober):

 1. Mer än dubbelt så stort stöd i förhållande till riket totalt eller större (>2*riksresultatet): 19 distrikt
 2. Stödet mer än 50 procent över stödet i riket totalt (>1,5*riksresultatet), dock ej i kategori 1: 510 distrikt
 3. Stödet större än i riket totalt, dock ej i kategori 1 eller 2: 1 829 distrikt
 4. Stödet som i riket totalt eller lägre: 3 310 distrikt
Det är värt att notera att det är jämförelsevis få valdistrikt där M har ett stöd som är mer än dubbelt så stort som riksresultatet. Samtidigt är M ett förhållandevis stort parti, så för att hamna i den kategorin krävs att de har lite över 60 procent av rösterna i ett valdistrikt. Om vi ser till kartan så har M starkt stöd i framför allt Stockholms län men även i delar av Västra Götaland och Skåne (klicka på kartan för en större bild). I norra Sverige är dock stödet förhållandevis svagt. Ett distrikt som sticker ut är distriktet Transtrand i Malung-Sälen i Dalarna, där M fick 47 procent av rösterna i 2010 års riksdagsval.
För kartor för övriga allianspartier se: CFP respektive KD. I morgon kommer Miljöpartiet.
Kartan är framtagen i ArcGIS, information om valdistriktens utformning kommer från Valmyndigheten och valstatistiken kommer från SCB.

Kartmarathon: KD

Dag tre i kartkavalkaden. Turen har nu kommit till Kristdemokraterna. Kartan nedan visar stödet för KD i riksdagsvalet 2010 efter valdistrikt. Som jag nämnde i min inledning av den här serien av inlägg har jag delat upp valdistrikten i fyra kategorier. De 5 668 valdistrikten fördelar sig då enligt följande för KD (korrigerat 15 oktober):

 1. Mer än dubbelt så stort stöd i förhållande till riket totalt eller större (>2*riksresultatet): 267 distrikt
 2. Stödet mer än 50 procent över stödet i riket totalt (>1,5*riksresultatet), dock ej i kategori 1: 434 distrikt
 3. Stödet större än i riket totalt, dock ej i kategori 1 eller 2: 1 533 distrikt
 4. Stödet som i riket totalt eller lägre: 3 434 distrikt
Kartan över KD:s stöd skiljer sig från tidigare kartor för C respektive FP. Kristdemokraterna har ett antal starka fästen som ligger skilda delar av landet. Det gäller framför allt trakterna kring Jönköping, i Västerbottens inland (lästips: Torgny Lindgrens Norrlands Akvavit) och i nordligaste Norrbotten. Det sistnämnda gäller framför allt området kring byn Kuttainen, där laestadianismen är stark (se mer här).  I morgon kommer alliansens fjärde part – Moderaterna.
Kartan är framtagen i ArcGIS, information om valdistriktens utformning kommer från Valmyndigheten och valstatistiken kommer från SCB.

Kartmarathon: FP

Ok, då går vi vidare med kartkavalkaden. I dag tar vi itu med Folkpartiet. Kartan nedan visar stödet för FP i riksdagsvalet 2010 efter valdistrikt. Som jag nämnde i mitt inledande inlägg i den här serien av inlägg har jag delat upp valdistrikten i fyra kategorier. De 5 668 valdistrikten fördelar sig då enligt följande för FP (korrigerat 15 oktober):

 1. Mer än dubbelt så stort stöd i förhållande till riket totalt eller större (>2*riksresultatet): 42 distrikt
 2. Stödet mer än 50 procent över stödet i riket totalt (>1,5*riksresultatet), dock ej i kategori 1: 538 distrikt
 3. Stödet större än i riket totalt, dock ej i kategori 1 eller 2: 1 833 distrikt
 4. Stödet som i riket totalt eller lägre: 3 255 distrikt
Ni märker att kartan skiljer sig från kartan som visade stödet för C: FP har ett starkare stöd i storstadsregionerna  och universitetsstäder, men ett svagare stöd på landsbygden (klicka på kartan för att se en större bild). Då FP är starka i större städer innebär det också att de är starka i valdistrikt som är små rent geografiskt, vilket förklarar att kartan är så färglös. Kartan för FP:s stöd är nästan en spegelbild av kartan för C, så jag antar att de kompletterar varandra bra.
Kartan är framtagen i ArcGIS, information om valdistriktens utformning kommer från Valmyndigheten och valstatistiken kommer från SCB.

Kartmarathon: C

Ja, då kör vi igång kavalkaden av kartor. Då jag tar partierna i bokstavsordning börjar vi med Centerpartiet. Kartan visar stödet för C i riksdagsvalet 2010 efter valdistrikt. Som jag nämnde i mitt inledande inlägg i den här serien av inlägg har jag delat upp valdistrikten i fyra kategorier. De 5 668 valdistrikten fördelar sig då enligt följande för C (korrigerat 15 oktober):

 1. Mer än dubbelt så stort stöd i förhållande till riket totalt eller större (>2*riksresultatet):610 distrikt
 2. Stödet mer än 50 procent över stödet i riket totalt (>1,5*riksresultatet), dock ej i kategori 1: 487 distrikt
 3. Stödet större än i riket totalt, dock ej i kategori 1 eller 2: 1 083 distrikt
 4. Stödet som i riket totalt eller lägre: 3 488 distrikt
Kartan för C visar ett problem med koropletkartor: det ser ut som om C har ett stöd över riksresultaten i större delen av landet. Och det är sant rent geografiskt, men inte när det gäller röster. Stödet för C är starkare i det större, mer glest befolkade valdistrikten. Om ni tittar närmare på kartan (klicka på den för att se en större bild) så ser ni att stödet för C är lågt i Stockholm, Göteborg och Malmö där många människor bor. I Småland är stödet större, vilket kan förklara den dialekt som många av partiets företrädare numera har.
Kartan är framtagen i ArcGIS, information om valdistriktens utformning kommer från Valmyndigheten och valstatistiken kommer från SCB.

Kartmarathon

Från och med i morgon kommer jag att lägga ut ett antal kartor som visar den geografiska fördelningen av partiernas stöd i riksdagsvalet 2010. I kartorna kommer jag att visa partistödet efter valdistrikt. Kartorna kommer att vara så kallade koropletkartor där valdistriktens färg visar stödet för partiet. Nackdelen med koropletkartor är att de kan ge en missvisande bild då områdenas storlek avspeglar deras geografiska storlek, även om det är röster som är av intresse i val. Det innebär att partier med starkt stöd i stora, glest befolkade valdistrikt kan framstå som starkare än vad de faktiskt är (se även mitt tidigare inlägg i ämnet). Trots detta tycker jag att koropletkartor är att föredra framför alternativen i det här fallet.

Det fanns i 2010 års riksdagsval 5 668 valdistrikt. Valdistrikt är den minsta administrativa enheten vid val. Ett valdistrikt består vanligen av 800-1200 personer och varje valdistrikt har en vallokal (se även mitt inlägg här). Jag har valt att dela stödet i respektive valdistrikt i fyra klasser:

 1. Mer än dubbelt så stort stöd i förhållande till riket totalt eller större (>2*riksresultatet)
 2. Stödet mer än 50 procent över stödet i riket totalt (>1,5*riksresultatet), dock ej i kategori 1
 3. Stödet större än i riket totalt, dock ej i kategori 1 eller 2
 4. Stödet som i riket totalt eller lägre
Och då ämnet är aktuellt: vi tar partierna i bokstavsordning. Så i morgon drar vi igång med Centerpartiet. Sedan följer de övriga sju riksdagspartierna. Och ja, på den nionde dagen ska jag vila.