Korrelationer

Google har nu valt att släppa ut Google Correlate från beta-stadiet i Google Labs. Tjänsten går ut på att man kan hitta samband mellan olika företeelser. Det är säkert på sin plats att här poängtera skillnaden mellan kausalitet och korrelation, men jag orkar inte just nu utan hänvisar till Ekonomistas inlägg i frågan istället.

I Google Correlate kan man knappa in en sökterm och Google berättar då vilken annan sökterm som har ungefär samma utveckling över tid (man kan även jämföra sökningar i olika amerikanska stater). I det här läget avser resultaten bara amerikanska sökningar. Om man exempelvis knappar in ”Swedish” får man nedanstående resultat. Sökningar efter ”Swedish” samvarierar med sökningar efter ”CD player” (r=0.88), vilket antyder att vi som folk kanske har passerat bäst-före-datumet. Intressant är även att notera säsongsvariationerna: det verkar som om amerikaner söker efter ”Swedish” i slutet av åren (klicka på bilden för att se den i större format). Vad kan det bero på? Någon julmat som googlas?

En riktigt rolig nyhet i Google Correlate är att man själv kan rita in en kurva i ett diagram och sedan få reda på vilka söktermer som följer samma mönster. Bilden nedan visar resultaten av en linje jag ritade in och hade en uppgång fram till 2008 och sedan sjönk. Den visade sig korrelera mycket starkt med sökningar efter ”myspaces” (r=0.98). Och kurvan verkar även följa MySpaces popularitet i form av trafik.

Det här är ett intressant sätt att hitta trender. Och ett komplement till det lika intressanta Google Trends, där man kan jämföra hur populära olika söktermer är. Vi får bara hoppas att Google Correlate utökas så det inte bara gäller sökningar i USA.