Medborgarenkät Stockholm

I dagarna damp det ned en enkät från Stockholms stad i brevlådan. Undersökningen genomförs i samarbete med Markör AB. I enkäten ställs en rad frågor kring vad jag tycker om min stadsdel. Det finns dock inte någon fråga om vilken stadsdel jag bor i. Inte heller frågar de efter ålder, kön eller familjesituation. Man frestas att tro att de har viss information om mig som de kommer att koppla till mina svar. Men det nämns inte i enkäten. Tvärtom står det tydligt att identiteten på enkäten är till för att pricka av inkomna svar för att på så vis undvika påminnelser i onödan.

Så antingen är det en besynnerligt utformad enkät eller så kommer de att behandla inkomna svar på ett sätt som de inte informerat om. Inget av de alternativen känns speciellt bra.