Några fakta om allmänna valen 2010

Valmyndigheten har i en ny rapport presenterat sina erfarenheter av 2010 års val. Där finns ett antal slutsatser som är värda att diskutera. Dessutom presenteras en del intressant statistik som:

  • 660 miljoner valsedlar trycktes inför valen 2010. Det är cirka 30 valsedlar per röstberättigad och valtyp.
  • 2 377 661 förtidsröster togs emot, vilket innebär 39,4 procent av de avgivna rösterna. Drygt 91 procent förtidsröstade i den egna kommunen.
  • 5 290 personer ångerröstade.
  • Det kom in 120 skrivelser som gällde överklagande av riksdagsvalet. Ytterligare 92 ärenden gällde valen till landstings- och kommunfullmäktige.

Valet 2010 inte så illa för S som det sägs

Socialdemokraternas resultat i 2010 års val har beskrivits som katastrofalt av såväl partiföreträdare som politiska kommentatorer (och säkert även av retorikexperter). I media har det framhållits att det är partiets sämsta valresultatet i riksdagsval sedan 1914. Socialdemokraternas egen valanalys upprepar detta bistra konstaterande.

Jag kan nu bjuda er på följande scoop: detta är helt enkelt inte sant. Det hela bygger på ett missförstånd. I de historiska redovisningar av valresultat som många vänder sig till är Socialdemokraternas valresultat i en del tidiga val sammanslagna med resultaten för Sveriges Socialdemokratiska vänsterparti (SSV). I andrakammarvalet 1920 fick S endast 29,7 procent (SSV fick 6,4 procent). Och jag ska erkänna att detta redan har påpekats av statsvetaren Peter Esaiasson, som förmodligen är en av dem som kan historiska val bäst, men få verkar ha lyssnat på honom. Det är väl en del av det fenomen som innebär att media oftast inte vänder sig till de forskare som kan mycket om något, utan hellre till de forskare kan uttala sig om allt oavsett kunskap.

Så, socialdemokrater, läget är inte så illa som ni tror, 2010 års riksdagsval är inte det sämsta på 96 år, utan blott det sämsta på 90 år. Visst känns allt bättre nu?

Politisk promenad

Om ni har tänkt ge er ut på en helgpromenad i vinterkylan och känner att ni vill ta det till en ny nivå kan jag rekommendera en politisk promenad. Det går helt enkelt till så att ni traskar omkring, studerar husen ni passerar och funderar på hur man kan tänkas rösta i det område ni råkar befinna er i. ”Här bor det säkert många moderater” kanske ni kommer fram till, eller ”här är ser det ut att vara gott om sverigedemokrater”.

Men nu kanske ni undrar hur ni ska få reda på hur det verkligen ligger till (alternativt tycker ni inte att det här alls låter kul och då kan ni sluta läsa nu, om ni mot all förmodan tagit er så här långt)? Tja, antingen kan ni kolla på internet när ni kommer hem eller under promenaden via Valmyndighetens hemsida eller SCB:s dito. Eller så laddar ni ned den fantasiska appen Valkoll till er telefon. Med hjälp av den känner telefonen av var ni befinner er och berättar genast hur folk röstar i området. Så här kan det se ut:

Du kan få resultaten i riksdagsvalet 2010 på både kommun- och distriktsnivå. Appen kan laddas ned via Google Market här. Om ni inte har en telefon med Android, tja, kanske dags att börja hänga med i den tekniska utvecklingen?

Omval 2011

I fredags kom till slut det ganska väntade beskedet att det blir omval i en valkrets i Örebro (val till kommunfullmäktige) och hela Västra Götaland (val till regionfullmäktige). Valprövningsnämndens beslut känns väl genomtänkt givet de felaktigheter som har skett, men det kan invändas att de har tänkt igenom saken väl länge. Rimligen borde det gå att nå ett beslut tidigare. De problem med valens genomförande som inträffat i olika delar av landet motiverar en diskussion kring valsystemet och jag tänkte återkomma till den frågan i ett senare inlägg.

Det är bra att Valprövningsnämnden valt att ta hjälp av en statistikprofessor (Svante Linusson) för att få beräkningar av sannolikheterna för att olika fel påverkat valutgången. Jag hoppas att Valmyndigheten lägger ut hans beräkningar för de senaste besluten (för några tidigare beslut ligger de ute på Valmyndighetens hemsida). De sannolikheter som rapporterades i media lät lite besynnerliga, men jag utgår från att allt är i sin ordning. Och det spelar mindre roll då det är uppenbart att risken för att felen påverkat valutgången är för stor för att inte utlysa omval.

Omval är ovanliga inslag i den svenska demokratin. Och som Henrik Oscarsson har framfört i sin blogg berör omvalet många väljare och det innebär ett unikt tillfälle för forskare att studera vad omval innebär för demokratin. Vi får hoppas att resurser tillsätts för att så också blir fallet. Henrik har även framfört farhågor om att valdeltagandet kommer att bli lågt (se här och här). Många verkar ta det för givet att så blir fallet (t.ex. Karin Pettersson i Godmorgon världens panel i dag). Men är det så självklart? Huvudargumenten för ett lägre valdeltagande är a) att andra länder som har skilda valdagar för regionala/lokala val respektive nationella val har lägre valdeltagande än länder som lägger dessa valdagar samtidigt och b) att val på våren är sämre för valdeltagandet. Samtidigt ska man komma ihåg att vi har liten erfarenhet av omval. Tidigare har det skett i Hallsberg (1979), Borgholm (1985), Åre (1985) och Orsa (2002). De är alla mindre kommuner och omvalen ligger en bit tillbaka i tiden. Det senaste exemplet är Orsa och där steg faktiskt valdeltagandet i och med omvalet. Och det steg ganska rejält – från 75,5 till 79,7 procent. Vad kan det bero på? Tja, ett argument för ett högre valdeltagande vid omval är att ett jämnt politiskt opinionsläge brukar stimulera valdeltagandet och själva anledningen till omvalet är ju att valet var så jämnt att ett fåtal felaktiga röster medfört att valet måste göras om. Att valen i Örebro och Västra Götaland var så oerhört jämna kan medföra att väljarna är än mer benägna att gå till valurnorna än vad som var fallet i höstas. Kontentan är dock att situationen är ny och vi vet inte hur väljarna kommer att bete sig och hur högt valdeltagandet blir. Det är ytterligare argument för att resurser borde tilldelas för vetenskapliga studier av de spännande val som stundar.